Nasi partnerzy:

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Więcej o certyfikacie TOEIC (kontynuacja z poprzedniej strony)

 

Egzamin TOEIC i poziomy Rady Europy (CEF)

Poziom A1 = pomiędzy 10 - 335 punktów
Poziom A2 = pomiędzy 340 - 475 punktów
Poziom B1 = pomiędzy 480 - 615 punktów
Poziom B2 = pomiędzy 620 - 800 punktów
Poziom C1 = pomiędzy 805 - 940 punktów
Poziom C2 = pomiędzy 945 - 990 punktów

Dla ustalenia konkretnej liczby punktów dla poszczególnych poziomów, sugerowane 'progi punktowe' to:

A1 = 200 punktów
A2 = 400 punktów
B1 = 550 punktów
B2 = 750 punktów
C1 = 880 punktów
C2 = 960 punktów

 

Poziom trudności egzaminu TOEIC

Egzamin został przygotowany z myślą o mierzeniu poziomu wiedzy z języka angielskiego w środowisku pracy. Ocena jest wyrażona w punktach na skali od 10 do 990. Dlatego też, stopień trudności pytań jest zróżnicowany aby precyzyjnie określić na jakim poziomie znajduje się zdający. Kandydat otrzymuje różne ilości punktów w zależności od stopnia trudności poszczególnych pytań. Zaletą egzaminu jest to, że kandydat nie deklaruje poziomu znajomości języka angielskiego przed przystąpieniem do egzaminu. To egzamin określa poziom zawansowania zdającego, zależnie od ilości punktów, którą otrzymał.

 

Kto wykorzystuje certyfikat TOEIC?

  • Studenci i osoby pracujące: umieszczając wyniki TOEIC w swoich CV formalnie podkreślają swoje kompetencje i wyróżniają się na rynku pracy
  • Instytucje akademickie: wykorzystują TOEIC jako ekwiwalent zaliczenia egzaminu z lektoratu, zaliczają lektorat lub traktują otrzymanie certyfikatu TOEIC jako warunek ukończenia uczelni i otrzymania dyplomu
  • Firmy i korporacje: wykorzystują TOEIC w rekrutacji i selekcji pracowników, w oparciu o wyniki TOEIC podejmują decyzje dotyczące zarządzania szkoleniami (audyt językowy), standaryzują system oceny we wszystkich oddziałach organizacji, niezależnie od ich lokalizacji na świecie
  • Służba Cywilna i inne organizacje: wykorzystują TOEIC do określania kompetencji potrzebnych do awansu lub uczestnictwa w szkoleniach prowadzonych w języku obcym.